Zapisy na kolędę — Parafia pw. Imienia Maryi Poznań - Smochowice

Parafianie zainteresowani odwiedzinami duszpasterskimi proszeni są o wypisanie formularza zapisowego:

Kolęda odbędzie się od 25-01-2023

Formularz zapisowy: 

Przepisz kod z obrazka na dole :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby ustalenia terminu wizyty duszpasterskiej. Dane będą wykorzystane przez Duszpasterstwo Parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu.   Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.