Zapisy na kolędę — Parafia pw. Imienia Maryi Poznań - Smochowice

Szanując wrażliwość parafian, w tym roku ze względu na trwającą pandemię kolęda będzie wyglądała podobnie jak w ubiegłym roku. Będą odprawione Msze św. w  intencji rodzin z danej ulicy, połączone z krótkim nabożeństwem, ale jest też możliwość abyśmy przyszli z wizytą duszpasterską do tych, którzy zgłoszą takie pragnienie. Parafianie zainteresowani odwiedzinami duszpasterskimi proszeni są o wypisanie takiego powiadomienia na kartce i przekazanie go do zakrystii lub kancelarii do końca grudnia. W styczniu podamy porządek kolędy.

Ważna uwaga, brak zgłoszenia nie oznacza, że ktoś odmawia kolędy.

Ponadto brak zgłoszenia nie wyklucza z kolędy, jeśli ktoś z różnych przyczyn poprosi o nią później.

Formularz zapisowy: 

Przepisz kod z obrazka na dole :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby ustalenia terminu wizyty duszpasterskiej. Dane będą wykorzystane przez Duszpasterstwo Parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu.   Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.