Sakrament Małżeństwa

Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa do biura parafialnego zgłaszają się narzeczeni w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (po wcześniejszym ustaleniu terminu z duszpasterzem).

Przynosimy:

dowód osobisty, świadectwo chrztu św., jeżeli chrzest był poza naszą parafią; dokument ten nie może być datowany wcześniej niż 6 miesięcy, świadectwo ukonczenia  katechezy z ostatniej klasy  szkoły średniej, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, dokument potwierdzający udział w spotkaniach Poradni Rodzinnej, które odbywają się w biurze parafialnym w przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczamy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych; dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 3 miesiące, kilka dni przed ślubem dostarczamy dane świadków do biura parafialnego: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania.

Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.