Intencje Mszalne 16.04 do 23.04

INTENCJE MSZALNE

16.04.2023– 23.04.2023

N i e d z i e l a  16.04   Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

8.00 - za + zrodz: Chojnackich, Bączyków, Hajdaszów, Brzozowskich, Walo i Krystynę Kostecką

9.30 - za + Rozalię i Józefa Witkowskich i Agnieszkę Pietrusiak

11.00 - za + Marię ,Jana Dutkowiak, Eugenię, Feliksa, Stanisławę, Ignacego Kokot

12.15 - w int. Małgorzaty i Krzysztofa Wasela w 30 r. ślubu

15.00 - w int. Parafian

18.00 – za + Zbigniewa w 1 r. śm i Zofię Szymanków

 

P o n i e d z i a ł e k  17.04

7.00 – za + Anielę Wisła i + z rodziny, Bronisławę, Franciszka Kumorków, Stanisławę, Mieczysława Bachniaków

7.00 za + Danilę Błażejak ( od uczest pogrzebu)

8.00 - za +Mirosławę Nadolną ( od męża i dzieci)

18.00 - za zmarłych: intencja zbiorowa

 

W t o r e k  18.04

7.00 - za + Romana Maziarczyk

8.00 - za + Czesława Głowińskiego ( od Marii Jarzembowskiej)

18.00 - za + Romana Kukuckiego ( od rodz. Bielaków i Dobrosław)

18.00 - za + Ryszarda Wilczyńskiego w 1 r. śm. ( od żony z rodziną)

 

Ś r o d a  19.04

7.00 - za + Jolantę Szulc ( od uczest pogrzebu)

7.00 za+ Annę - Marię Bąkowicz ( od uczest pogrzebu)

8.00 - za + Marię Jankowiak ( od córki)

18.00 - do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa  

                

C z w a r t e k  20.04 

7.00 - za +Romana Maziarczyk

8.00 - za + Mirosławę Nadolną ( od uczest pogrzebu)

18.00 - za + Romualda Woźniewicz ( od Pracown. Szkoły Podst. 57)

18.00 - za + Helenę Korzec ( od córki Bogusi z rodziną)

 

P i ą t e k  21.04

7.00 - za + Mariolę Dolata ( od mamy Kazimiery)

8.00 za + Jolantę Stoińską

18.00 - za + Nikodema Budnika w 3r. śm.

18.00 - za + Józefa Kaniewskiego i Eugeniusza Rębiewskiego

 

S o b o t a  22.04  

7.00 - za + Romana Maziarczyk

8.00 - za + Zbigniewa Sewiło ( od siostry Hanny) i Leszka Rembieckiego( od żony z dziećmi)

8.00 - za +Aleksandra Kotwickiego

18.00 - za + Waldemara w 5 r. śm. Janinę Zając, Tadeusza Zając, Bronisławę i Kazimierza Rybackich i za ++ z rodzin

18.00- za + Jerzego Biegańskiego ( od żony i córek rodzinami)

 

 

N i e d z i e l a  23.04

8.00 - za + Cecylię i Jana Witkowskich

9.30 - za + z rodzin: Rymaszewskich, Radeckich, Wasylów, Sikorskich

11.00 - za + Stanisławę i Tadeusza Świerkowskich, Emilię i Wojciecha, Marię i Kazimierza Śniegowskich

12.15 - dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze zdrowie, błog. Boże, opiekę M. Bożej dla Wiesławy i Henryka Bosaków z ok 50 r. ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków

12.15- za + Aleksandra Zbrzeźniak i za ++ z rodziny

18.00 - w int. Heleny i Pawła Kozakiewicz w 17 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze błog. Boże dla nich i ich dzieci

Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.