INTENCJA MSZALNE 09.01.2022 - 14.01.2022

N i e d z i e l a  09.01 – Chrzest Pański

  8.00 - za + Aurelię Bełdzikowską (od męża Władysława)

  9.30 - do MB Zwycięskiej o bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę dla ks. Mariusza Mazura CR

11.00 - za + Piotra Szermenta (od Waleriana i Beaty Stanisławskich z rodz.)

12.15 - za + Gabrielę Krysztofiak (od Jolanty Grześkowiak z rodz.)

18.00 - za +  Urszulę Szymańską (od Marii i Kazimierza Dębińskich z ul. Sianowskiej)

 

P o n i e d z i a ł e k  10.01

  7.00 - w int. Parafian

  8.00 - za + Janinę Gabryelską (od Mirosławy i Krzysztofa Drączkowiak z Przeźmierowa)

18.00 -  za zmarłych: intencja zbiorowa

 

W t o r e k  11.01

  7.00 - za + Pawła Wolniewicza (od uczestników pogrzebu)

  8.00 - za + Janinę Gabryelską (od rodz. Szymkowiaków z Paczkowa)

18.00 - za + Piotra Szerment (od siostry z rodz.)

 

Ś r o d a  12.01

  7.00 - za + siostrę Bernadetę (od Małgorzaty Supłat)

  8.00 - za + Barbara Paraficz w 43 r. śm.

18.00 - do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 

C z w a r t e k  13.01

  7.00 - za + Elżbietę Strzyż (od rodz. Janowiczów)

  8.00 - w int. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Ojczyzny i Ojca św.

18.00 - o powołania kapłańskie i zakonne

 

P i ą t e k  14.01

  7.00 - za + Eugenię, Kazimierza Ryba (od rodz. Janowiczów)

  8.00 - za + Zygmunta Prochot (od uczestników pogrzebu)

18.00 - za + Piotra Szerment (od sąsiadów Granatów, Brodnickich, Andrzejewskich, i Michalskich)

 

S o b o t a  15.01

  7.00 - za + Hannę Litewska (od uczestników pogrzebu)

  8.00 - za + Janinę Gabryelską (od syna Tomasza z rodz.)

18.00 - za + Franciszka Nowaka i Bożenę Nowak

 

Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.