Nie zwlekaj daj dziecku to, co najlepsze!!

Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu?

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, zdrowe, by trafiało do środowisk, w których będzie się najlepiej rozwijało, by właściwie rozeznało swoje powołanie i potrafiło się w nim realizować. Każdy rodzic tego pragnie, ale czy sam jest w stanie zapewnić dziecku to wszystko zapewnić? A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! Jest Wszechmogący Bóg!

Dostrzegamy we współczesnym świecie nasilenie zła i zaczynamy zdawać sobie sprawę jak trudno jest mu się przeciwstawić. Alkohol, papierosy, narkotyki, uzależnienie od internetu i innych mediów, rozboje, magia i okultyzm, sekty, pornografia, skutki aborcji i wiele innych są wszechobecne. Dodatkowo często z powodu naszych błędów, zaniedbań i grzechów dzieci mogą doświadczać zła.

Uświadamiając sobie te wszystkie zagrożenia pragniemy także w  naszej parafii podjąć modlitwę w intencji swoich dzieci, opartą na formule Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe "róże" a każda z osób przez cały miesiąc codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. W ten sposób za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest codziennie cały różaniec. Modlitwa obejmuje również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe.

Zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się do tej modlitwy. Pozwala ona na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka, na okazanie prawdziwej miłości, a przede wszystkim uprasza szczególną opiekę Maryi nad naszymi dziećmi.

Czy zabraknie nam 4 minut (tylko tyle trwa pobożne odmówienie dziesiątki różańca) w ciągu dnia na taką modlitwę za swoje dzieci? Włączając się do odmawiania Różańca Rodziców dajemy swoim dzieciom wytrwałość i wiarę innych 19-ściorga rodziców. Nawet, jeśli zdarzy się, że sam zapomnę, inni nie zapomną! Jeśli zacznę wątpić, inni będą wypraszać łaski z ufnością.

Aby przystąpić do Różańca Rodziców za dzieci nie trzeba uczestniczyć w żadnych zebraniach. Sposób comiesięcznej zmiany tajemnic i pozostałe informację zostaną dostarczone zainteresowanym osobom pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Można zgłosić się za pomocą formularza kontaktowego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel: 502327720

Intencje ogólne Różańca Rodziców:

♦ Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa o ochronę naszych dzieci przed konsekwencjami grzechów rodziców

♦ Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

♦ Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

♦ Uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.

♦ W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

(tu powinien być link do tego Aktu)

 

POLECAMY TAKŻE:

Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych Różańca Rodziców

List apostolski  ROSARIUM VIRGINIS MARIAE ojca świętego Jana Pawła II o różańcu świętym

Najlepszy prezent od rodziców dla dzieci - modlitwa

Modlitwa rodziców za dzieci

Świadectwa (http://www.rozaniecrodzicow.pl/?o=swiadectwa)

Różaniec Rodziców za Dzieci powstał 8 września 2001 roku, w czasie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Więcej informacji można uzyskać: www.rozaniecrodzicow.pl

FORMULARZ ZAPISOWY - RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

NEWSLETTER - WPISZ SIĘ BĘDZIEMY INFORMOWAĆ CIĘ O WAŻNYCH WYDARZENIACH

Początek strony