W drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:15. (UWAGA! wrzesień i maj 3 niedziela miesiąca)

Chrzest zgłasza jednen z rodziców ok. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem.

Przynosimy:

- akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
- świadectwo sakramentu małżeństwa (jeżeli był zawierany poza naszą parafią),
- dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania).

Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować· do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka (rodzice chrzestni spoza naszej parafii dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę zaszczytną godność). Katecheza chrzcielna w piątek poprzedzający niedzielę chrzcielną o godzinie 18:30. Rodzice, chrzestni i najbliżsi z rodziny przystępują do Sakramentu Spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują Komunię Świętą.

NEWSLETTER - WPISZ SIĘ BĘDZIEMY INFORMOWAĆ CIĘ O WAŻNYCH WYDARZENIACH

Początek strony