Intencje od 24.05 do 09.09.2018 r.

  C z w a r t e k  24.05

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Tadeusza w 60 r. urodzin

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Agaty w 50 r. urodzin

18.00- za + Józefa Graj

18.00- za + Bernadetę Domańską (od brata z rodziną)

 P i ą t e k  25.05

7.00- za + Macieja

8.00- za + Stanisława, Józefę Kaczmarków

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Janiny Klupa

18.00- za + Krystynę Dobrowolską (od brata Wiesława z rodz.)

 S o b o t a  26.05

7.00- za + Krystynę Derezińską

8.00- za + Jolantę i Eugeniusza Sobczyńskich

15.00- ŚLUB

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Jacka w 30 r. urodzin

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Heleny Jasek   

 N i e d z i e l a  27.05 – Trójcy Przenajświętszej

8.00- za + rodziców Stanisławę w 1 r. śm. i Teodora Maćkowiaków i Jana Wielowiejskiego

9.30- za + Franciszkę, Danutę, Stanisława, Franciszka, Leszka, Edwarda, Ireneusza

11.00- za + Jadwigę i Jana Mickiewicz oraz + z rodz.

12.15- za + Aleksandra Bartkowiaka w 10 r. śm. i + z rodz.

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Aurelki w 6 r. urodzin

21.00- za + Mariannę, Czesława Urbańskich

P o n i e d z i a ł e k  28.05

7.00- za + Krzysztofa Kraińskiego w 5 r. śm.

7.00- za + Bernarda Kowalewskiego

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marty i Jaromira w 2 r. ślubu

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  29.05

7.00- za + Alinę Sepską (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Włodzimierza Rajewskiego (od rodz. Sobkowiaków)

18.00- za + Bernadetę Domańską (od teściów)

18.00- za + Andrzeja Olejniczaka (od syna Dawida z rodz.)

Ś r o d a  30.05

7.00- za + Zdzisława Dziamskiego (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Stanisława Szczepaniaka w 1 r. śm.

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  31.05 – Boże Ciało

8.00- za + Cecylię, Stanisława Świerkowskich, Stefanię, Tadeusza, Jadwigę, Edwarda Siwek

9.30- za + Lidię Pabiech (od matki chrzestnej z rodz.)

11.00- za + Krystynę Stróżyk (od Macieja i Kasi z rodz.)

12.15- za + Marię, Wojciecha Kucz oraz Agnieszkę i Józefa Przybył

18.00- za + Grzegorza Królaka

 P i ą t e k  01.06

7.00- za + Alinę Sepską (od siostrzeńca Janusza z rodziną)

8.00- za + Władysława Herodowicza (od Ireny i Krzysztofa

14.30- Ślub

17.00- za + Annę Zdrojewską (od Bogdana z córkami)

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla i Ali w 3 r. urodzin(od dziadków Czubińskich i wujka Łukasza)

 S o b o t a  02.06

7.00- za + Tadeusza Świerkowskiego (od syna Romana z rodziną)

8.00- w int. Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi

18.00- za + Joannę Jasińską (od kuzynki Aurelii z mężem i dziećmi)

18.00- za + Zofię, Władysława Bartkowiak oraz Franciszkę i Michała Wolnych oraz + z rodz.

N i e d z i e l a  03.06

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Izabeli i Macieja w 52 r. ślubu

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Magdaleny i Grzegorza w 30 r. ślubu

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla rodz. Kajda

11.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Leonarda w 1 r. urodzin oraz dl rodziców o brata

12.15- za + Gabrielę i Henryka Kerger oraz + z rodz. Kerger i Roszyków

18.00- za + Walentynę, Czesława Piechowiaków oraz + z rodz.

21.00- za + Jadwigę Sameryt w r. śm. i + z rodz.

 P o n i e d z i a ł e k  04.06

7.00- w int. Parafian

8.00- za + Alinę Sepską (od córki Lidii i wnuczki Joasi)

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  05.06

7.00- za + Marię Zabel (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Zbigniewa Hillera (od uczestników pogrzebu)

18.00- za + Hieronima Kobalczyka

18.00- za + Bernadetę Domańską (od Ryszarda Obsta z żoną i siostrą Renatą)

Ś r o d a  06.06

7.00- za + Janinę Wójcik (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Zbigniewa Hillera (od sąsiadów z ul. Lęborskiej)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  07.06

7.00- do M. B. Zwycięskiej o bł. B. dla Akcji Katolickiej naszej Parafii

8.00- za + Michała Marciszka (od matki chrzestnej z rodziną)

18.00- o powołania kapłańskie i zakonne

18.00- za + Bernadetę Domańską (od Jakuba i Doroty Domańskich z rodz.)

 P i ą t e k  08.06

7.00- za + Genowefę Kaźmierczak (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Helenę i Antoniego Czarneckich (od córki z rodz.)

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla w 65 r. urodzin

 S o b o t a  09.06

7.00- za + Marka Maćkowiaka (od Juzi z rodz.)

8.00- za + Konrada Sobkowiaka i Waldemara Kaczmarka

16.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ewy i Roberta w 30 r. ślubu

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Grażyny w 60 r. urodzin

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Teresy i Jana w 35 r. urodzin

N i e d z i e l a  10.06

8.00- za + Mikołaja w 16 r. śm. oraz z rodz. Jankowskich i Madzari

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marty i Pawła w 2 r. ślubu

11.00- za + Ryszarda Klarzyńskiego w 3 r. śm.

12.15- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Genowefy i Andrzeja w 57 r. ślubu

18.00- za + Wiesława Kalinowskiego z ok. Imienin

21.00- za + Eugeniusza Sobczyńskiego w 20 r. śm.

P o n i e d z i a ł e k  11.06

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Iwonę Maks (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Danutę, Barbarę i Władysława

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  12.06

7.00- w int. Parafian

8.00- za + Zbigniewa Hillera (od wnuka Adama z żoną i dziećmi)

18.00- za + Czesława Piechockiego w 25 r. śm. oraz Krystynę, Helenę i Franciszka, Stanisławę i Zygmunta

18.00- za + Bernadetę Domańską (od męża z rodz.)

Ś r o d a  13.06

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Marię Kokot (od uczestników pogrzebu)

8.00- w int. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Ojczyzny i Ojca świętego.

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  14.06

7.00- za + Marię, Mieczysława Jóźwiaków

8.00- za + Zbigniewa Hillera (od sąsiadów z ul. Lęborskiej)

18.00- za + Józefa Koniecznego w 41 r. śm.

 P i ą t e k  15.06

7.00- za + Iwonę Maks (od męża i dzieci z rodzinami)

8.00- za + Wiesława Szczesińskiego

18.00- za + Zofię Chojnacką (od szwagra Ludwika z zoną i rodziną)

18.00- za + Aleksandrę Krzyżanek w 20 r. śm., Władysława Dolatę

 S o b o t a  16.06

7.00- za + Janinę, Kazimierza Sołkiewiczów i Lucjana Stachurskiego

8.00- za + Bronisławę Klupa w 30 r. śm.

16.00- Ślub:

18.00- za + Michała Kubiaka w 4 r. śm.

N i e d z i e l a  17.06

8.00- za + Antoniego i Antoninę Jędrzejczak

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Anny i Michała w 7 r. ślubu oraz dla ich syna Adasia

11.00- o łaski miłosierdzia nawrócenia i świętości życia dla rodziny Moniki i Szymona

12.15- za + Joannę i Stanisława Kucz

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Elżbiety

21.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Hanny i Marka w 30 r. ślubu

P o n i e d z i a ł e k  18.06

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Waldemara Zająca (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Franciszkę Łagódka w 30 r. śm.

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  19.06

7.00- za + Marię Kokot (od Emilii Kubiak)

8.00- za + Stanisława Basińskiego

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Wiolety i Piotra w 25 r. ślubu

18.00- za + Antoniego Skorel, Marię i Bronisława Starzyńskich, Piotra i Stanisławę Kosowicz

 Ś r o d a  20.06

7.00- za + Danutę Relińską (od brata z rodz.)

7.00- do M. B. Zwycięskiej o bł. B dla kapłanów z naszej Parafii oraz o życie wieczne dla zmarłych kapłanów, którzy pracowali w tej parafii

8.00- za + Waldemara Zająca (od siostrzenicy Ani z rodz.)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  21.06

7.00- za + Janusza Tarasek (od Moniki z rodz.)

8.00- za + Janinę Wójcik (od córek i wnuków i prawnuków)

18.00- za + Gabrielę i Lecha Koziołek

18.00- za + Andrzeja Olejniczaka (od brata z żoną)

 P i ą t e k  22.06

7.00- za + Stefanię Matykowską (od Renaty i Tadeusza z rodzinami)

8.00- za + Janinę Zawitalską i Jana Zawitalskiego w d. imienin

18.00- za + Sabinę i Wiktora Kocłajda *od rodz. Piechockich)

18.00- za + Zofię Adamską

 S o b o t a  23.06

7.00- za rodziny z naszej Parafii osoby samotne i ludzi starszych, aby każdego dnia z ufnością powierzały się Maryi odmawiając Różaniec święty

8.00- za + Janinę Zawitalską i Jana Zawitalskiego w dniu imienin

16.00 Ślub- w int. Agnieszki i Konrada

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla  Władysławy w 81 r. urodzin

18.00- za + Janinę i Czesława Zapalskich, Wandę Lewicką orz z rodz. Zapalskich i Lewickich

 N i e d z i e l a  24.06

8.00- za + Bogusława w 17 r. śm. oraz + z rodz. Jankowskich i Madzari

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Teresy z ok. urodzin

11.00- za + Eugeniusza, Janinę, Szczepana Frankowskich, Kazimierę i Jana Banaszaków

12.15- za + Jadwigę i Jana Leitgeber

18.00- za + Jolantę i Eugeniusza Sobczyńskich

21.00-  za + Pelagię i Józefa Wygralak

P o n i e d z i a ł e k  25.06

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Stefanię Matykowską (od uczestników pogrzebu)

8.00- do M. B. Zwycięskiej o bł. Boże dla Bogumiły

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  26.06

7.00- za + Waldemara Zająca (od brata z rodz.)

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski przez Magdalenę i rodzinęz prośbą o dalsze bł. Boże

18.00- za + Władysławę Kalota (od Akcji Katolickiej)

18.00- za + Zygfryda Smiatacza (od Aleksandry z rodz. i siostrzenicy)

 Ś r o d a  27.06

7.00- za + Waldemara Zająca (od rodz. Strzelczyków)

7.00- za + Wandę Cichą (od uczestników pogrzbu)

8.00- za + Bronisławę, Władysława Górnych

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  28.06

7.00- za + Józefa Jarząbka (od rodz. Przybyłów i Koźlarzów)

8.00- za + Waldemara Zająca (od sąsiadów z ul. Człuchowskiej)  

18.00- za + Wiesława Ściesińskiego z ok. urodzin

18.00- za + Urszulę Hojan Lubawa

 P i ą t e k  29.06

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marty i Michała w 5 r. ślubu

8.00- za + Stanisława, Ambrożego w 20 r. śm. i + rodziców

18.00- za + Marię, Jerzego Jańczaków

18.00- za + Krystynę Mikołajczak

 S o b o t a  30.06

7.00- za + Zofię,  Henryka i Stefana

8.00- za + Czesławę Rychtarską w 18 r. śm. oraz + z rodz.

15.30- Ślub

18.00- za + Annę Domagała w r. śm., Piotra Domagałę, który zginął śmiercią męczeńską w Forcie VII

18.00- za + Stanisławę i Piotra oraz + z rodz.

 N i e d z i e l a  01.07

8.00- za + Teodora w 31 r. śm. i Stanisławę Maćkowiaków

10.00- za + Władysławę Gatner

12.00- za + Janinę Zając w 10 r. śm. i Tadeusza Zająca w 25 r. śm.

19.00- za + Mariana Magdziarza w 1 r. śm. (od żony z rodz.)

21.00- za + Halinę i Mariana Szaterów

P o n i e d z i a ł e k  02.07

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i łaskę wiary dla Andrzeja i Marii w r ślubu

19.00- intencja z biorowa za zmarłych

 W t o r e k  03.07

8.00- w int. Parafian

19.00- za + Adama Maks w 5 r. śm.

 Ś r o d a  04.07

8.00- za + Waldemara Zająca (od sąsiadów)

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  05.07

8.00- za + Janinę, Tadeusza Łopata

19.00- o powołania kapłańskie i zakonne

 P i ą t e k  06.07

8.00- za + Rozalię i Józefa Witkowskich, Agnieszkę i Ludwika Pietrusiak i + z rodz.

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla  Magdaleny i Marcina w 13 r. ślubu, dla syna Andrzeja w 1 r. urodzin oraz synów Krzysztofa i Macieja i całej rodziny

 S o b o t a  07.07

8.00- w int. Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi

19.00- za + Janinę, Jana Majchrzak

 N i e d z i e l a  08.07

8.00- za + Edmunda Wrzesińskiego

10.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Gabrieli i Tadeusza w 55 r. ślubu, Agnieszki i Krzysztofa w 17 r. ślubu oraz Tomasza w 12 r. urodzin

12.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Heleny w 82 r. urodzin

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Barbary i Jerzego w 50 r. ślubu oraz o opiekę dla ich najbliższych

21.00- za + Adama Saskowskiego w 40 r. śm. i Barbarę Saskowską w 18 r. śm.

P o n i e d z i a ł e k  09.07

8.00- w int. Parafian

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  10.07

8.00- za + Zbigniewa Hillera (od sąsiadów z ul. Lęborskiej)

19.00- za + Marię Miler i Stefana Wencel

 Ś r o d a  11.07

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ewy i Wiesława w 34 r. ślubu

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  12.07

8.00- za + Janinę, Kazimierza Dolata

19.00- za + Joannę Kamieniarz w 1 r. śm.

 P i ą t e k  13.07

8.00- do M. B. zwycięskiej z podziękowaniem za 10 lat życia po operacji, z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę

19.00- w int. Radio Maryja, Telewizji Trwam, Ojczyzny i Ojca Świętego

 S o b o t a  14.07

8.00- za + Emilię, Henryka Kusterów (od córki z mężem)

19.00- rez.

 N i e d z i e l a  15.07

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Joanny z ok. urodzin

10.00- za + Henryka, Anielę, Józefa Rut i + z rodz.

12.00- za + Krystynę Andrzejewską w 2 r. śm. oraz Józefę, Stanisława Andrzejwskich i + z rodz.

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla  Agnieszki i Jacka w 25 r. ślubu

21.00- za + Mariana Kledzika w 4 r. śm.

P o n i e d z i a ł e k  16.07

8.00- za + Eugeniusza Woźniaka w 11 r. śm.

19.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  17.07

8.00- w int. Parafian

19.00- za + Czesława Misiaka w dniu urodzin

 Ś r o d a  18.07

8.00- za + Alinę Przybył (od Wojciecha Przybył z rodz.)

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  19.07

8.00- za + Danutę Relińską (od brata z rodz.)

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Agnieszki i Jacka w 25 r. ślubu i opiekę Bożą dla ich rodziny (od rodziców, dzieci i brata z żoną)

 P i ą t e k  20.07

8.00- za + Tadeusza Ratajczaka (od uczestników pogrzebu)

19.00- za + Annę, Bolesława Bruskich (od córki i syna))

 S o b o t a  21.07

8.00- za + Teresę Żyrów (od rodz. Michalskich)

19.00- za + Karola knurek w 15 r.  śm. i rodziców obojga stron

 N i e d z i e l a  22.07

8.00- za + do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Anny i Roberta w 21 r. ślubu oraz o opiekę Bożą dla ich rodziny

10.00- za + Wacława Budzińskiego w 15 r. śm. oraz z rodz. Budzińskich i Stachowskich

12.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Stefci w 7 r. urodzin i Tymka w 3 r. urodzin

19.00- za + Czesławę i Hieronima Żuberek i + z rodz.

21.00- za + Józefa i Kazimierę Adamskich

P o n i e d z i a ł e k  23.07

8.00- za rodziny z naszej Parafii, osoby samotne i ludzi starszych, by ze swoimi troskami przyszli do Maryi zawierzając Jej swoje problemy w Tajemnicach Różańcowych

19.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  24.07

8.00- w int. Parafian

19.00- za + Janusza, Halinę i Jerzego Góreckich

Ś r o d a  25.07

8.00- za + Krzysztofa Żakowskiego

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  26.07

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Anny i Zygmunta

19.00- za + Annę Domagała w d. imienin

 P i ą t e k  27.07

8.00- za + Zenona Kędziorę

19.00- za + Jana Obszlegier w 21 r. śm. rodziców, rodzeństwo i ks. Kan. Mariana Maciejewskiego

 S o b o t a  28.07

8.00- za + Zofię Kardasz w 2 r. śm.

15.00- Ślub

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Anny

N i e d z i e l a  29.07

8.00- za + Czesławę Jankowską

10.00- za + Adama, Agnieszkę, Jana Eckhart

12.00- za + Ryszarda i + z rodz. Maciejewskich

19.00- za + Rozalię Magdziarek i + z rodz.

21.00- za + Józefa Adamskiego

P o n i e d z i a ł e k  30.07

8.00- w int. Parafian

19.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  31.07

8.00- za + Zbigniewa Hillera (od żony i dzieci z rodzinami)

19.00- za + Annę w r. śm.

Ś r o d a  01.08

8.00- za + Martę, Ignacego, Wojciecha Nowak

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  02.08

8.00- za + Andrzeja Olejniczaka (od córki i syna)

19.00- o powołania kapłańskie i zakonne

 P i ą t e k  03.08

8.00- za + Lidię w 4 r. śm, i Jana Adamczak

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Marii i Witolda w 49 r. ślubu oraz o opiekę Bożą dla ich rodziny

 S o b o t a  04.08

8.00- w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi

19.00- za + Zofię Zalewską (od rodz. Hoffmann i Rosa)

 N i e d z i e l a  05.08

8.00- za + Henrykę Deker (od siostry Kazi z rodz.)

10.00- za + Aleksandrę Krupka w 3 r. śm. i Grażynę Kropińską

12.00- za + Czesławę i Hieronima Żuberek i + z rodz.

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Angeliki i Karola w 7 r. ślubu

21.00- za + Romana Maks w 20 r. śm.

P o n i e d z i a ł e k  06.08

8.00- w int. Parafian

19.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  07.08

8.00- za + Stefanię Matykowską (od sąsiadów z ul. Czaplineckiej)

19.00- za + Stanisława Kota i + z rodz. Grabowskich

Ś r o d a  08.08

8.00- za + Mateusza Marciniaka w 8 r. śm.

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  09.08

8.00- za + Stefanię Matykowską (od wspólnoty Żywego Różańca)

19.00- za + Floriana i + z rodz.

 P i ą t e k  10.08

8.00- za + Bronisławę, Kazimierza Rybackich

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Anny i Macieja w 11 r. ślubu

 S o b o t a  11.08

8.00- za + Marię, Franciszka Zabel (od rodz. Chowańskich z Poznania)

19.00- za + Kazimierza Grześkowiaka w 18 r. śm.

N i e d z i e l a  12.08

8.00- za + Edwarda Kryga w 3 r. śm., + z rodz. Krygów, Piątkowskich i Fogelmanów

10.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Karoliny i Pawła w 5 r. ślubu

12.00- za + Henryka Skupińskiego w 3 r. sm. (od Natalii i Tomy’ego

19.00- za + Ewę, Hipolita i Pawła Grysków

21.00- za + Krzysztofa Żakowskiego i Zofię Kurkiewicz

P o n i e d z i a ł e k  13.08

8.00- w int. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Ojczyzny i Ojca Świętego

19.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  14.08

8.00- w int. Parafian

19.00- za + Ludwika Rychtarskiego w 28 r. sm. i + z rodz.

 Ś r o d a  15.08 – Wniebowzięcie NMP

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla br. Mariana w 85 r. urodzin

10.00- za + Olestynę, Janusza i Roberta Czyżów i + z rodz. Czyżów

12.00- za + Kazimierza i Kazimierę

19.00- za + Eugeniusza Szumana (od brata z żoną i dziećmi)

 C z w a r t e k  16.08

8.00- za + Stefanię Matykowską (od sąsiadów z ul. Czaplineckiej)

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. w dorosłym życiu Boże dla Marty w 18 r. urodzin

 P i ą t e k  17.08

8.00- za + z rodz. Okoniów

19.00- za + Kazimierza i + z rodz. Janczaków i Dominiaków

 S o b o t a  18.08

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Aldony i Piotra w 15 r. ślubu

15.00- Ślub

16.30 – Ślub

19.00- za + Irenę i Edwarda Jańczaków

N i e d z i e l a  19.08

8.00- za + Henryka, Zofię i Stefana

10.00- za + Jana i Kazimierę Kajda

12.00- za + Stanisława Grzybowskiego oraz + z rodz. Grzybowskich

19.00- za + Janinę Rylską w 21 r. śm. Adama Woźnicę w 9 r. śm., Sylwestra Krawczyka w 2 r. śm. oraz + babcie i dziadków

21.00- za + Elżbietę i Zenona Groszewskich

P o n i e d z i a ł e k  20.08

8.00- w int. Parafian

19.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  21.08

8.00- za + Stefanię Poborską (od uczestników pogrzebu)

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Magdaleny i Tomasza Sikorskich w 15 r. ślubu oraz o opiekę Bożą dla ich najbliższych

Ś r o d a  22.08

8.00- za + Tadeusza Ratajczaka (od brata z rodz.)

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  23.08

8.00- za rodziny z naszej Parafii, osoby samotne i ludzi starszych, by ze swoimi troskami przyszli do Maryi zawierzając Jej swoje problemy w Tajemnicach Różańcowych

19.00- o łaskę miłosierdzia nawrócenia i świętości życia dla Els i Tomasza

 P i ą t e k  24.08

8.00- za + Anielę Szafrańską w 4 r. śm.

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marii i Władysława w 50 r. ślubu (od Braci Zewnętrznych)

 S o b o t a  25.08

8.00- za + Eugenię i + z rodz. Czyżak; Agapita, Józefę, Waleriana, Leszka, Halinę, Aurelię, Zofię

19.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Martyny i Wojciecha w 1 r. ślubu oraz ich córki Michalinki

 N i e d z i e l a  26.08

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ani i Moniki

10.00- za + Weronikę i Jakuba Kubasińskich

12.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Barbary i Ryszarda w 40 r. ślubu

19.00- za + Stanisława i Stanisławę Bugajewskich

21.00- za + Stanisława i Stanisławę Bugajewskich

P o n i e d z i a ł e k  27.08

8.00- w int. Parafian

19.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  28.08

8.00- za + Czesława i Krystynę Piechockich, Helenę, Franciszka Kubickich oraz Stanisławę i Zygmunta Piaseckich

19.00- za + Barbarę Maks w 1 r. śm.

Ś r o d a  29.08

8.00- za + Tadeusza Ratajczaka (od rodz. Kaminicznych i Kwiatkowsich)

19.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  30.08

8.00- za + Marię, Ludwika Jarzyna oraz Rozalię i Jana Gowienkowskich

19.00- za + Feliksa i Helenę Komosińskich

 P i ą t e k  31.08

8.00- za + Czesława Misiaka w 18 r. śm.

16.00- Ślub

19.00- za + Jadwigę oraz + z rodz. Maciejewskich, Opasów i Wróblewskich

 S o b o t a  01.09

7.00- za + Jadwigę Wojciechowską i + z rodz.

8.00- w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Izabeli z ok. Imienin i dla jej rodziny

18.00- za + Marię w 4 r. śm. i Stanisława w 28 r. śm. Kuligowskich

 N i e d z i e l a  02.09

8.00- za + Edmunda Litka, Elżbietę, Macieja, Hannę Kubiszewskich

9.30- za + Bolesława Mroczyńskiego i Halinę Werner

11.00- za + Marię, Stanisława i Halinę Smyktałów

12.15- za + Andrzeja w r. śm.

18.00- za + Helenę Misiorną i + z rodz.

21.00-  za + Czesławę Jankowską w 8 r. śm.

P o n i e d z i a ł e k  03.09

7.00- w int. Parafian

8.00- za + Stefanię Matykowską (od syna z żoną)

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  04.09

7.00- za + Stefanię Matykowską (od rodz. Kuster i Tkaczuk)

8.00- za + Zofię i Czesława Kasprowicz i + z rodz.

18.00- do M. B. Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ani w 30 r. urodzin

Ś r o d a  05.09

7.00- za + Tadeusza Ratajczaka (od Andrzeja z rodz.)

7.00- za + Bogumiłę Filipiak (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Stefanię Poborską (od Urszuli Libery z synami)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  06.09

7.00- za + Ireneusza Bielawskiego (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Henryka Grabarczyka

18.00- o powołania kapłańskie i zakonne

18.00- za + Włodzimierza Rajewskiego (od żony i córek z rodzinami)

 P i ą t e k  07.09

7.00- za + Stanisława Błaszyka (od żony i syna)

8.00- za + Bogumiłę Filipiak (od syna Jerzego z rodz.)

17.00- za + Andrzeja Olejniczaka (od rodz. Piątków)

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Agnieszki i Jacka w 5 r. ślubu

 S o b o t a  08.09

7.00- za + Tadeusza Ratajczaka (od Jacka i Romki)

8.00- za + Stefanię Poborską (od męża i córek z rodzinami)

16.00- Ślub:

18.00- za + Henryka Szafrańskiego w 15 r. śm.

N i e d z i e l a  09.09

8.00- za + Zofię, Franciszka Kurkiewicz i Teresę Herzog

9.30- za + Bernarda Merdas, rodziców i braci

11.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ewy, Tadeusza, Weroniki i Oli Korońskich

12.15- za + Michała, Katarzynę, ks. Prał. Bronisława, Franciszkę, Bronisławę, Marię, Kazimierza i Stanisława

18.00- za + Andrzeja Jarzembowskiego w 1 r. śm. (od rodziny)

21.00- za + rodziców Jadwigę i Romana oraz + z rodz.

Początek strony