Intencje od 10.01 do 11.02.2018 r.

  Ś r o d a  10.01

7.00- za + Zosię Czubińską w 1 r. śm. (od dziadków Czubińskich i chrzestnego)

7.00- za + Józefa Kuźlarz w 1 r. śm.

8.00- za + Henryka i + z rodz.

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  11.01

7.00- za + Stefanię Jarysz (od Basi z Piłki)

7.00- za + Franciszka Wojciechowskiego (od siostrzenicy Franciszki z synami Mariuszem i Krzysztofem z Chrząstowa)

8.00- za + Zofię Świtała (od córki Mirki z rodz.)

18.00- za + Mirosława Wnykowicza (od rodziców synowej)

 P i ą t e k  12.01

7.00- za + Franciszka Wojciechowskiego (od siostry Celiny Michalak z Sebastianowa)

7.00- w int. Parafian

8.00- za + Barbarę Paraficz w 39 r. śm.

18.00- za + Krystynę Gulczyńską (od rodz. Drabińskich ze Słupcy)

 S o b o t a  13.01

 7.00- za + Franciszka Wojciechowskiego (od chrześniaczki Marii z mężem z rodziną)

 7.00- za + Stefanię Jarysz (od uczestników pogrzebu)

 8.00- za + Romana Ciesielskiego w 20 r. śm., Marię, Jana, Annę, Władysława, Józefę Ciesielskich i Marię Szurę

12.00- Ślub

 18.00- w int. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Ojczyzny i Ojca Świętego

Nie d z i e l a  14.01

8.00- za + Jana Adamczyka i + z rodz.

9.30- za + Stanisława i Zygfryda Szerment w r. śm.

11.00- za + Wiesława Thiel w 13 r. śm.

12.15- za + Józefa Szczepaniaka

18.00- za + Eugeniusza Szumana (od brata z żoną i dziećmi)

21.00- za + Adama, Władysławę Mielczarek, Annę i Stefana Drewing

P o n i e d z i a ł e k  15.01

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Franciszka Wojciechowskiego (od rodziny Mariana Wojciechowskiego)

8.00- za + Bogumiłę w 10 r. śm. i Henryka w 40 r. śm. Żylińskich

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

W t o r e k  16.01

7.00- za + Władysławę Kalota (od Akcji Katolickiej)

7.00- za + Mariana Szulca (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Zygmunta Sepskiego (od rodziny Komisarek, Kawaler i Komorowskich)

18.00- za + Wojciecha Talaga w 17 r. śm. i + z rodz.

Ś r o d a  17.01

7.00- za + Andrzeja Gofron (od uczestników pogrzebu)

7.00- za + Edmunda Hildebrańskiego oraz Klarę i Piotra i szwagrów Arkadiusza i Henryka

8.00- za + Zofię Świtała (od wnuczki Magdy z rodz.)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

C z w a r t e k  18.01

7.00- za + Barbarę Tritt (od uczestników pogrzebu)

7.00- za + Jolentę Nowak (od Grażyny Woźniak z rodz.)

8.00- za +  Władysławę Kalotę (od Wspólnoty Żywego Różańca)

18.00- za + Sabinę Zielińską i Ignacego Zielińskiego (od córki z rodz.)

P i ą t e k  19.01

7.00- za + Zbigniewa Kuligowskiego (od uczestników pogrzebu)

7.00- za + Zofię i Stanisława i + z rodz.

8.00- za + Reginę Słoma (od rodz. Zawalów)

18.00- za + Barbarę Szymczyńską (od Krystyny i Grażyny)

S o b o t a  20.01

7.00- za + Janinę Czubińską (od syna Mirka z rodz.)

7.00- za + Zbigniewa Kachlickiego (od żony)

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Anny i Tadeusza w 58 r. ślubu

 18.00- za + Jana Langnera w 6 r. śm.

Nie d z i e l a  21.01

8.00- za + Ryszarda w 4 r. sm

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marzeny i Zbigniewa w 15 r. ślubu

11.00- za + Zofię Szymanek w 5 r. śm. i + z rodz.

12.15- za + Jolantę Sobczyńską w 2 r. śm.

12.15- z podziękowaniem za otrzymane łaski,  prośbą o bł. Boże dla ks. Mariusza z ok. Imienin

18.00- za + brata Macieja

21.00-  za + Cecylię, Marcina i Tadeusza Żuberek, Zofię, Jana i Irenę Chajec

P o n i e d z i a ł e k  22.01

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Zbigniewa Kachlickiego (od rodz. Gorczyńskich)

8.00- za + Marię, Krystynę, Czesława i Władysława oraz + z rodz. Paździor

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

W t o r e k  23.01

7.00- o dary Ducha Świętego dla księży posługujących w naszej Parafii

7.00- za + Mariana Szulca (od chrześniaka Ryszarda)

8.00- za + Jana Bąka (od żony i syna z rodz.)

18.00- za + Mirosława Wnykowicza (od syna z żoną i wnukami

Ś r o d a  24.01

7.00- za + Zenona Borowskiego (od uczestników pogrzebu)

7.00- za + Wandę Skórę (od rodziny)

8.00- za + Reginę Słoma (od Jolanty Grześkowiak z rodz.)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

C z w a r t e k  25.01

7.00- za + Wandę Skóra (od uczestników pogrzebu)

7.00- za + Mieczysława Ruta (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Władysławę Kalota (od Wandy Pichur)

18.00- za + Barbarę Szymczyńską (od Marii Wróblewskiej)

P i ą t e k  26.01

7.00- za + Urszulę Olejnik (od uczestników pogrzebu)

7.00- w int. Parafian

8.00- za + Mieczysława Rut (od bratowej Marii z rodz.)

18.00- za + Helenę Bręczewską (od rodz. Szelejewskich)

S o b o t a  27.01

7.00- za + Marię i Józefa Kogut oraz + z rodz. Tarnawskich

7.00- za + Zbigniewa Kachlickiego (od uczestników pogrzebu)

8.00- za +Urszulę, Juliana Mazurek i Franciszka Migdałka

18.00- za + Kazimierę, Mariana Smól (od córek z rodzinami)

Nie d z i e l a  28.01

8.00- za + Edmunda Wargułę w 5 r. śm., Zofię, Bernarda Wargułów, Marię, Wincentego Kijewskich

9.30- za + Marię, Władysława Michałowskich

11.00- za + Henryka w 10 r. śm. i Zofię w 9 r. śm.

12.15- za + Teresę w 5 r. śm. i Tadeusza w 12 r. śm. Deckertów

18.00- za + Mariannę, Walentego Król

21.00- za + Waldemara Różewicza oraz rodziców Łucję i Zbigniewa (od rodz. Marzol)

P o n i e d z i a ł e k  29.01

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Henrykę Deker (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Mariana Szulc (od braci i sióstr z Konina)

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

W t o r e k  30.01

7.00- za + Danielę Walkowiak (od uczestników pogrzebu)

7.00- do M. B. Zwycięskiej o pomyślne rozwiązanie  wszystkich problemów rodzinnych, o zdrowie i siły dla chorych w rodz. Beherowskich i Pawłowskich;

8.00- za + Stanisławę Hildebrańską w 27 r. śm.

18.00- za + Helenę Bręczewską (od Piotra z rodz.)

Ś r o d a  31.01

7.00- za + Kazimierę Zimną (od Barbary Stempin)

7.00- do M. B. Zwycięskiej o bł. Boże i potrzebne łaski dla Przełożonej Generalnej Maksymilli

8.00- za + tatę Józefa Błońskiego w 1 r. śm. (od córki z rodz.)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

C z w a r t e k  01.02

7.00- za + Józefa Kościeleckiego

7.00- za + Kazimierza Bryzę (od córki z mężem, wnuka Darka z Asią i Agnieszki z rodz.)

8.00- za + Wandę Skóra (od uczestników pogrzebu)

18.00- o powołania kapłańskie i zakonne

P i ą t e k  02.02

7.00- za + Ewę Herodowicz (od przyjaciół Ireny i Krzysztofa)

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Tomasza w 40 r. urodzin

17.00- za + Eugeniusza Szumana (od Stanisławy Osieckiej, Elżbiety i Rafała)

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marysi w 3 r. urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

S o b o t a  03.02

7.00- za + Kazimierę Zimną (od Anety i Ziemowita Stępin)

8.00- w int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Maryi

18.00- za + Agatę, Jana i Józefa oraz z rodz. Kurowskich i Niemiec

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marii

Nie d z i e l a  04.02

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla dzieci

9.30- za + Jakuba, Stefanię i Zdzisława Smoleń

11.00- za + Henryka oraz z rodz. Maciejewskich i Opasów

12.15- za + Wiktorię i Tomasza w r. śm.

18.00- za + Stanisława Bojarskiego w 23 r. śm.

21.00- za + Zbyszko Strzyża i + z rodz.

P o n i e d z i a ł e k  05.02

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Bernadetę Domańską (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Alicję Skowrońską (od wnuczki Anety z mężem)

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

W t o r e k  06.02

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Renaty i Tadeusza w 35 r. ślubu

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. i dary Ducha Świętego dla Doroty z ok. Imienin

18.00- za + Elżbietę Sierżant (od rodz. Stempin)

18.00- za + Elżbietę Sierżant (od Barbary i Wojciecha Thielów z rodz.)

Ś r o d a  07.02

7.00- za + Kazimierza Bryzę (od rodz. Kusterów)

7.00- za + Wandę Skóra (od sąsiadów)

8.00- za + Bogusława Napierałę w 2 r. śm.

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

C z w a r t e k  08.02

7.00- za + Alicję Skowrońską (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Alicję Skowrońską (od corki Barbary z mężem i synem)

18.00- za + Mateusza Łapę z ok. urodzin

18.00- za + Zofię Wróblewską (od męża i dzieci)

P i ą t e k  09.02

7.00- za + Bernadetę Domańską (od Huberta z mamą)

8.00- za + Gabrielę Koziołek (od uczestników pogrzebu)

18.00- za + wuja Henia Matuszewskiego, wuja Bogdana, teścia Andrzeja Polarczyka, dr Ryglewicza, (od rodziny i znajomych)

18.00- za + Zenona Barańczuka w 1 r. śm.

S o b o t a  10.02

7.00- za + Zbigniewa Kachlickiego (od siostry Ireny)

8.00- za +Czesławę Sadowską w 17 r. śm. (od Grażyny i Wiesława z rodzinami)

18.00- za + Feliksa Komosińskiego w 30 r. śm.

18.00- za + z rodz. Magdziarzy, Cieleckich, Walorków i Budzowskich (od Wandy)

Nie d z i e l a  11.02

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Wiolety i Tomasza w 3 r. ślubu oraz Marii i Mieczysława w 45 r. ślubu

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Małgorzaty z ok. urodzin

11.00- za + Bolesława Perczyńskiego w 7 r. śm.

12.15- za + Zygmunta Sepskiego (od córki Agnieszki z rodz.)

18.00- za + Kazimierza Walenciaka w 20 r. śm.i syna Jarosława oraz Janusza Weidnera

21.00- za + Zenona i Irenę Borowskich (od syna z rodz.)

Początek strony