C z w a r t e k  25.05

7.00- za + Urszulę Rachuta (od męża)

8.00- za + Jadwigę Karowską w 20 r. śm.

18.00- za + Marię, Franciszka Grześkowiaków

18.00- za + Jolantę, Eugeniusza Sobczyńskich

P i ą t e k  26.05

7.00- za + siostrę Annę Rakowską w 1 r. śm. (od rodziny)

8.00- za + Stanisława, Józefę Kaczmarków

18.00- za + Krystynę Kordylewską

18.00- za + Krystynę Krawczyk

S o b o t a  27.05

7.00- za + Franciszka Andrzejewskiego (od rodz. Frankowskich)

8.00- za + Marię Ciszek w 5 r. śm.

18.00- za + Aleksandra w 9 r. śm. i + z rodz.

18.00- za + Franciszkę, Danutę, Stanisława, Franciszka, Edwarda, Leszka i Ireneusza

Nie d z i e l a  28.05

8.00- za + Jadwigę i Jana Mickiewicz i + z rodz.

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. B. dla Katarzyny w 20 r. urodzin

11.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. B. dla Agnieszki z ok. urodzin

12.15- za + Joannę, Stanisława Kucz

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. B. dla Aurelki w 5 r. urodzin

21.00- za + Czesławę, Hieronima Żuberek i + z rodz. Żuberek

P o n i e d z i a ł e k  29.05

7.00- w int. Parafian

8.00- za + Bogusława Osińskiego (od siostrzenicy z rodz.)

8.00- za + Urszulę Rachuta (od rodz. Maślińskich)

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

19.00- MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

W t o r e k  30.05

7.00- za + Urszulę Rachuta (od rodz. Sartowiczów)

8.00- za + Teresę Sawińską (od syna Andrzeja z rodz.)

18.00- za + Czesława Urbańskiego w 15 r. śm.

18.00- za + Zbigniewa Bąka (od Barbary i Jacka Podejmów)

Ś r o d a  31.05

7.00- za + Pelagię Misiołek (od siostry Janiny z rodz.)

8.00- za + Anielę, Józefa Rut oraz + z rodz. Rut

8.00- za + Ewę Reformat (od bratanicy Angeliki z rodz.)

18.00- intencja zbiorowa za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy

C z w a r t e k  01.06

7.00- za + Urszulę Rachuta (od córki Ewy z rodz.)

8.00- za + Feliksa Lorka

18.00- za + (od Dani i Jurka Jarkowskich)

P i ą t e k  02.06

7.00- za + Jana Kaczmarka (od Wincenta, Kacpra Sobkiewiczów oraz Joanny i Stanisława Andrzejewskich i Rozety)

8.00- za + Teresę Sawińską (od syna Jacka z żoną)

15.00- ŚLUB: w int. Hanny i Pawla

17.00- za + Grażynę Biela (od przyjaciół z ROD Zakątek)

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. B. dla Anny i Łukasza w 10 r. ślubu

19.00- o uzdrowienie męża

S o b o t a  03.06

7.00- za + Urszulę Rachuta (od rodz. Sołtysiaków, Kleczewskich i Morawiaków)

8.00- za + Urszulę Rachuta (od rodz. Kukułów)

16.30- ŚLUB: w int. Magdaleny i Konrada

18.00- za + Walentynę, Czesława Piechowiak i + z rodz.

Nie d z i e l a  04.06

00.00- intencja zbiorowa

8.00- za + Jadwigę Sameryt i + z rodz.

9.30- za + Mikołaja w 15 r. śm. oraz + z rodz. Madzari i Jankowskich

11.00- do MB Zwycięskiej w int. dziekcz. z prośbą o dalsze bł. Boże dla Małgorzaty i Pawła w 25 r. ślubuoraz opiekę Bożą dla dzieci Magdy i Bartka

12.15- za + Marię, Mieczysława Jóźwiaków

18.00- do MB Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Magdaleny i Grzegorza w r. ślubu

21.00- za + Andrzeja Woźniaka (od Marii i Hieronima Pasiak oraz rodziny Kalinowskich z Pruślina)

Początek strony