Intencje od 15.03 do 15.04.2018 r.

 C z w a r t e k  15.03

7.00- za + Grażynę Kalińską (od przyjaciół)

8.00- za + Wandę Grębowską (od Stefanii i Piotra Burczyk)

18.00- za + Elżbietę Sierżant (od rodz. Stempin)

18.00- za + Franciszka Wojciechowskiego (od córki z synami)

P i ą t e k  16.03

7.00- za + Annę Walkowiak (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Bronisława i Stefanię Rogalskich w r. śm. od syna Stanisława z rodz.)

18.00- za + Kazimierza Miszewskiego w 31 r. śm.

18.00- za + Danutę, Andrzeja Karasińskich i Jadwigę Kościuszko

S o b o t a  17.03

7.00- w int. wynagradzającej za grzechy Beaty i jej rodziny

8.00- za + Tatianę Nowicką w 27 r. śm.

18.00- za + Stanisława Kośla w 26 r. śm.

18.00- za + Franciszka Wojciechowskiego (od sąsiadów Kucharskich z rodz.)

Nie d z i e l a  18.03

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Aleksandry i Karola w 3 r. ślubu oraz syna Michała

11.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Natalii w 30 r. urodzin oraz szczęśliwe rozwiązanie i bł. B. dla Kazimiery w 80 r. urodzin

12.15- za + Czesławę i Hieronima Żuberek i + z rodz. Żuberek

18.00- za + Kazimierę Witkowską oraz + z rodz.

21.00- za + Józefa i Pelagię Szypulskich

P o n i e d z i a ł e k  19.03

7.00- w int. Parafian

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze bł. Boże dla Danuty Szelejewskiej

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

18.00- za + Józefa Harasymczuk, Teresę i Edwarda Konrady

W t o r e k  20.03

7.00- za + Jana Niewczas (od synów)

8.00- za + Annę Walkowiak (od cioci Wandy)

18.00- za + Ignacego  w 25 r. śm. i Joannę Jakubowskich

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże oraz umocnienie wiary i miłości dla synów i ich rodzin

Ś r o d a  21.03

7.00- za + Marię Nowaczyk (od chrześniaka Włodzimierza oraz Gabrieli i Michała Filip)

7.00- za + Jana Niewczas (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Przemysława Klessa (od uczestników pogrzebu)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  22.03

7.00- za + Marię Nowaczyk (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Irenę Dach (od rodz. Sobkowiaków)

18.00- za + Elżbietę Sierżant (od Pracowników i Nauczycieli ZS nr 1 w Poznaniu)

18.00- za + Janusza Konieczkę (od Heleny i Alfreda Grzybek)

 P i ą t e k  23.03

7.00- o umiejętność zawierzenia się Matce Bożej dla rodzin z naszej Parafii

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze bł. Boże dla Teresy Szelejewskiej

18.00- za + Franciszka Wojciechowskiego (od żony)

18.00- za + Halinę Wesołek (od chrześniaczki Iwony z rodz.)

 S o b o t a  24.03

7.00- za + Stanisława Skorupskiego

8.00- za + Stanisława Domańskiego (od szwagra Antoniego z żoną)

18.00- za + Stanisławę, Leona Wasilewskich oraz z rodz. Wasilewskich i Wójcików

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Jana w 65 r. urodzin

 N i e d z i e l a  25.03 -  Męki Pańskiej czyli Palmowa

8.00- za + Mariannę Konieczną

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże na każdy dzień życia dla Marii i Joanny z ok. imienin

11.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Zuzanny w 6 r. urodzin

12.15- za + Józefa Jaska

18.00- za + Ernesta, Marię, Piotra Trubowiczów oraz Zofię, Stanisława, Marię, Kazimierza t Edwarda Sulewskich

21.00- za + Kazimierę Zimną (od Jędrzeja i Alicji oraz Miłosza i Karoliny)

P o n i e d z i a ł e k  26.03

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Tadeusza Świerkowskiego (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Albinę Bielską

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  27.03

7.00- za + Ireneusza Stachowiak

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Adasia w 1 r. urodzin

18.00- za + Andrzeja Kostuj (od pracowników Firmy Polmak ul. Słoneczna)

18.00- za + Władysławę Kalotę (od rodz. Stefanii i Seweryna Poborskich z rodz.)

Ś r o d a  28.03

7.00- za + Jana Niewczas (od Reginy)

8.00- za + Anetę Czarną (od mamy i brata)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 W i e l k i C z w a r t e k  29.03

18.00- intencje kapłanów

 W i e l k i P i ą t e k  30.03

15.00- Droga Krzyżowa

18.00- Liturgia Męki Pańskiej

 S o b o t a  31.03 – Wigilia Paschalna

21.00- w int. Parafian

21.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ireny w r. urodzin

21.00- za + Krystynę, Jana Gutowskich, Stefana i Wiesława Roman

21.00- o bł. Boże dla Zgromadzenia CR

 Nie d z i e l a  Zmartwychwstania Pańskiego 01.04

7.00- za + Ewę Frankowską-Konarzewską w 1 r. śm., Lotara Heinich w 7 r. śm., Pelagię Frankowską, Stanisławę Ramza w 17 r. śm. oraz z rodz. Frankowskich, Ramzów, Konarzewskich, Politów i Heinich

9.30- za + Franciszka Andrzejewskiego (od żony Ireny)

11.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marii i Łukasza w 10 r. ślubu oraz dla Tymona i Leonarda

12.15- za + Adama Harajewicza, rodziców: Zofie i Tadeusza i + z tej rodziny

18.00- za + Annę w 5 r. śm.

P o n i e d z i a ł e k  Wielkanocny 02.04

8.00- za + Władysława Obiegałę (od bratowej Krystyny i Andrzeja z rodz.)

9.30- za + Mikołaja w 74 r. śm. oraz + z rodz. Jankowskich i Madzari

11.00- za + Wiktora Piątka w r. śm. i + z rodz. oraz Wacława Marchwińskiego

12.15- za + Agnieszkę, Czesława Majchrzaków, Jadiwgę, Stanisława Jankowiaków

18.00- za + Marię, Stanisława Kuligowskich

W t o r e k  03.04

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Przemysława Szelejewskiego

8.00- za + Ryszarda i + z rodz. Kledzik, Jana, Antoninę, Remigiusza, Mariana, Różę, Ludmiłę, Felicję, Marię, Jana, Henryka

18.00- za + Henryka Misiornego i + z rodz.

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla dr Witolda Mani i jego rodziny

Ś r o d a  04.04

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze bł. Boże dla Emilii Mania w 90 r. urodzin

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze bł. Boże dla Michała i Lucyny w 21 r. urodzin

8.00- za + Tadeusza Świerkowskiego (od syna Piotra z żoną)

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

C z w a r t e k  05.04

7.00- za + Marię Juszczyńską (od rodz. Czochralskich)

8.00- za + Tadeusza Świerkowskiego (od Genowefy Rozmiarek z rodziną)

18.00- o powołania kapłańskie i zakonne

18.00- za + Helenę Kubicką w 5 r. śm., Franciszka, Stanisławę i Zygmunta Piaseckich, Krystynę i Czesława Piechockich

P i ą t e k  06.04

7.00- za + Henryka Gapińskiego

8.00- za + Jolantę Bajdacką - Bartkiewicz

17.00- za + Irenę, Zenona Borowskich (od Zofii i Janosik i rodz. Kaczmarków)

18.00- za + Zofię Panowicz w 16 r. śm.

18.00- za + Ignacego Głuc

S o b o t a  07.04

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Ewy i Macieja Żukowskich w 35 r. ślubu

8.00- w int. wynagradzającej Sercu Maryi

18.00- za + Kazimierę Magdziarek i + z rodz.

18.00- za + Iwonę Gołąbek i + z rodz.

Nie d z i e l a  Miłosierdzia Bożego 08.04

8.00- za + z rodz. Bączyków, Balcerków, Wiśniewskich, Hajdaszów i Żarnowskich

9.30- za + Helenę Gron w 5 r. śm.

11.00- za + Ryszarda, Marię, Janinę i Józefa oraz + z tych rodzin

12.15- za + rodziców Zofię i Józefa i + z rodz.

15.00- w int. Parafian

18.00- za + Elżbietę Sierżant (od Natalii i Tommy’ego

21.00-  za + Barbarę Paul (od córki Magdy z mężem i dziećmi)

P o n i e d z i a ł e k  09.04

7.00- za + Magdalenę Wasilewską (od uczestników pogrzebu)

7.00- za + Zofię Szafer (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Marię Juszczyńską (od sąsiadów Katnerów)

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

 W t o r e k  10.04

7.00- za + Marię Juszczyńską

8.00- za + Danutę Gwiazdowską w 3 r. śm.

18.00- za + Elżbietę Sierżant (od rodz. Stempin)

18.00- za + Mariana Szulca (od żony z dziećmi)

Ś r o d a  11.04

7.00- za + Józefę Bączyk (od uczestników pogrzebu)

7.00- za + Aleksandra Chaława (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Leona Golczaka i + z rodz. Golczaków

18.00- do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 C z w a r t e k  12.04

7.00- za + Zofię Szafer (od Bożeny i Małgorzaty)

8.00- za + Bernardyna Mokronowskiego oraz + z rodz. Przybylaków i Mokronowskich

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Danuty i Stanisława w 48 r. ślubu oraz opiekę Boża dla rodziny

18.00- za + Zbigniewa Kachlickiego (o syna Jacka z rodz.)

 P i ą t e k  13.04

7.00- za + Krystynę Mikołajczak (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Tadeusza Świerkowskiego (od szwagierki z mężem i rodziną i od szwagra Jerzego z rodziną)

18.00- w int. Radio Maryja, Telewizji Trwam, Ojczyzny i Ojca Świętego

18.00- za + Halinę Narowską w 25 r. śm. i Zdzisławę Narowską w 1 r. śm. oraz + z rodz.

 S o b o t a  14.04

7.00- za + Teresę Żyrów (od rodz. Grzybowskich)

8.00- za + Stanisława Domańskiego (od Basi z rodz.)

18.00- za + Kazimierę, Zygmunta i Zofię Błażejewskich

18.00- za + Helenę, Józefa Kalinowskich, Ryszarda Łączkowiaka i + z rodz.

 Nie d z i e l a  15.04

8.00- o szczęśliwe zdanie matury dla Mariki i bł. Boże dla moich wnuczek

9.30- za + Zenona, Mariannę, Ignacego Kabacińskich

11.00- za + Jana, Kazimierę Kajda

12.15- za + Stanisławę Świerkowską w 2 r. śm. (od syna z żoną)

18.00- za + Krystynę Batura w 15 r. śm.

21.00- za + Kazimierę Wierszuła w 17 r. śm. oraz + z rodz. Chajec

Początek strony