P o n i e d z i a ł e k  19.06

7.00- w int. Parafian

7.00- za + Kazimierza Olejnik (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Urszulę Rachuta (od Krystyny i Aleksandra Plank)

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

W t o r e k  20.06

7.00- za + Danutę Pstrąg (od przyjaciół Czubińskich)

8.00- za + Henryka Zawal (od żony z rodziną)

18.00- za + Andrzeja Braguna (od uczniów i ich rodziców)

18.00- za + Janinę Kokot w 10 r. śm. i + z rodz. Kokot

Ś r o d a  21.06

7.00- za + Marię Matusewicz (od Małgorzaty z rodz.)

8.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Anny i Jana w 41 r. ślubu oraz o opiekę Bożą dla ich rodziny

18.00- intencja zbiorowa z przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy

C z w a r t e k  22.06

7.00- za + Janinę Ziółkowską

8.00- za + Wincentego Dudka (od córki Marii z rodz.)

8.00- za + Jana

10.45- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za miniony Rok Szkolny, z prośbą o bł. B. dla uczniów nauczycieli i pracowników szkoły na czas wakacji.

18.00- za + Janinę, Czesława Zapalskich

18.00- za +  Teresę Plewa (od córki Danuty)

P i ą t e k  23.06

7.00- za + Stanisławę Bernaczyk (od sąsiadów z ul. Trzebiatowskiej)

8.00- za + Pelagię, Józefa Wygralak

18.00- za + Marię, Jerzego Jańczaków

18.00- za + Jolantę i Eugeniusza Sobczyńskich

S o b o t a  24.06

7.00-  za + Jana, Janinę Zawitalskich z ok. imienin

8.00- za + Apolonię Kubiś w 3 r. śm.

15.00- Ślub: w int. Karoliny i Konrada

16.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Magdaleny i Piotra Babst w 25 r. ślubu

18.00- za + Piotra i Stanisławę oraz + z rodz.

18.00- za + Żanetę Nowotną w 10 r. śm. (od męża z córkami)

N i e d z i e l a  25.06

8.00- za + Władysławę Gatner

9.30- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Marty i Pawła w 1 r. ślubu

11.00- za + Eugeniusza, Janinę, Szczepana Frankowskich, Kazimierę, Jana Banaszaków

12.15- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Agnieszki i Przemysława w 30 r. ślubu

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Łukasza w 18 r. urodzin

21.00-  za + Janinę Kopczyńską

P o n i e d z i a ł e k  26.06

7.00- za + Stanisławę i Teodora Maćkowiak (od wnuka Krystiana)

8.00- w int. Parafian

18.00- intencja zbiorowa za zmarłych

W t o r e k  27.06

7.00- za + Marię Leśniewską (od uczestników pogrzebu)

8.00- za + Urszulę Rachuta (od Marysi i Ryśka)

18.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Olgi w 18 r. urodzin

18.00- za + Urszulę Hojan – Lubawa oraz z rodz. Hojan i Lubawa

Ś r o d a  28.06

7.00- do M. B. Zwycięskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. B. dla Macieja

7.00- za + Wiesława Ściesińskiego (od żony i córek Ani i Ewy)

8.00- o spokój duszy + Bożeny Stróżyk (od Steni i Piotra z rodz.)

18.00- intencja zbiorowa z przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy

C z w a r t e k  29.06

7.00- za + Marię Leśniewską (od koleżanek i kolegów Wojskowej Straży Pożarnej)

8.00- do M. B. Zwycięskiej o bł. Boże dla Pawła - organisty  

18.00- do M. B. Zwycięskiej w int. dziękczynnej, z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Haliny i Józefa w 40 r. ślubu

18.00- za + Marię, Bronisława Starzyńskich, Piotra, Stanisławę Kosowicz i Wacława Kosowicza

P i ą t e k  30.06

7.00- za + Zofię, Henryka i Stefana

8.00- za + Rajmunda Rymarkiewicza i Leszka Roth oraz + z rodz.

18.00- za + Annę Domagała w r. śm. i Piotra, który zginął śmiercią męczeńską w Forcie VII

S o b o t a  01.07

8.00- za + Janinę Zając w 9 r. śm. i + z rodz.

19.00- do M. B. Zwycięskiej w int. dziękczynnej, z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Łukasza Roth w 9 r. ślubu

N i e d z i e l a  02.07

8.00- za + Edmunda Wrzesińskiego

10.00- za + Bogusława w 16 r. śm. oraz + z rodz. Madzari i Jankowskich

12.00- za + Janinę, Jana Majchrzaków

19.00- do M. B. Zwycięskiej w int. dziękczynnej, z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Genowefy i Bogdana w 50 r. ślubu

21.00-  do M. B. Zwycięskiej w int. dziękczynnej, z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki w 24 r. ślubu

Początek strony